167 Petawatt
  • Български
  • Deutsch
  • English

Мисия

Слънчевата енергия в България е особено силна и налична навсякъде. Затова за нас всеки ден е едновременно импулс и страст да направим този източник на енергия използваем за нашите клиенти и инвеститори.

Възобновяемите енергии са чисти енергии.

Те просто са по-сигурни и по-добри!

С нашите надеждни соларни системи ние можем да пестим значителни разходи за енергия, а вие – да станете също и производители на енергия. Чрез нас вие получавате една зряла технология, която в продължение на десетилетия ще ви носи абсолютно независим от държавата рендит.

Фосилните енергии са свързани с разходи, които не могат да бъдат калкулирани, с нарастваща тенденция. При това вие имате еднократна малка инвестиция при високи енергийни разходи в продължение на десетилетия.

Възобновяемите енергии са свързани с разходи, които могат да бъдат калкулирани, с трайна тенденция. При тях имате еднократна голяма инвестиция при много ниски енергийни разходи в продължение на десетилетия.

На което вашият портфейл и околната среда също ще се радват.


Нашата сертифицирана фирма КЛИНТЕХ (CLEANTECH) е вашият компетентен партньор за възобновяеми енергии.
Много от нашите клиенти произвеждат електричество, подгряват вода, отопляват, вентилират или охлаждат директно чрез нашите соларни енергийни системи.

Можете да избирате, дали да бъдете плащащ консуматор или печелещ производител?

Обадете ни се сега или използвайте този формуляра за контакти!

Телефонни такси за код 0700, от стационарен телефон в Германия: понед. - пет. 9 - 18 ч 0,12 евро/мин. след 18 - 9 ч 0,06 евро/мин. Различни цени от мобилната мрежа.